— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2016

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4070.82PLN
+ 19.40%

Getin Noble Bank (GNB)

1.32PLN
+ 0.76% 17:00