— Najbliższe wydarzenie —

20

08

2015

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3721.26PLN
+ 0.56%

Getin Noble Bank (GNB)

1.03PLN
+ 6.19% 17:02