— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2016

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3931.51PLN
+ 15.31%

Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
+ 2.08% 16:23