— Najbliższe wydarzenie —

29

08

2014

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3386.03PLN
+ 0.41%

Getin Noble Bank (GNB)

2.93PLN
+ 1.74% 17:00