— Najbliższe wydarzenie —

15

05

2015

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3719.33PLN
+ 0.71%

Getin Noble Bank (GNB)

1.68PLN
+ 1.20% 15:46