— Najbliższe wydarzenie —

16

11

2015

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3612.41PLN
-0.16%

Getin Noble Bank (GNB)

0.88PLN
-3.30% 17:02