Getin Noble Bank

Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 11:07

Akcjonariat

Akcjonariusze Getin Noble Bank S.A. posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Stan na dzień 10.01.2019 r.

Kapitał zakładowy:  2 851 630 418,91 zł

Liczba akcji:              1.044.553.267

Akcjonariusze LICZBA POSIADANYCH AKCJI %
LC Corp BV 499 731 696 47,84%
Pan dr Leszek Czarnecki 88 208 870 8,44%
Getin Holding 66 771 592 6,39%