Getin Noble Bank (GNB)

0.57PLN
-1.72% 16:46

 • Getin Noble Bank: kolejny sukces sekurytyzacji wierzytelności
 • 19.07.2017
 • Getin Noble Bank z sukcesem zakończył proces sekurytyzacji portfela wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości 700 mln zł. W wyniku podjętych działań spółka specjalnego przeznaczenia wyemitowała obligacje uprzywilejowane o wartości 500 mln zł. Emisja została objęta przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Kwota ta zostanie wykorzystana na prowadzenie dalszej akcji kredytowej m.in. w segmencie SME. Emisja posiada ratingi nadane przez dwie agencje ratingowe: Moody’s (Aa3 sf) oraz Scope Ratings (AAA sf). W obu przypadkach jest to rating na maksymalnym poziomie przewidzianym dla polskich instrumentów strukturyzowanych przez każdą z agencji.

 • więcej
 • Getin Bank ponownie wśród liderów jakości obsługi
 • 06.07.2017
 • Getin Bank został uznany za jeden z najlepszych banków na rynku pod względem jakości obsługi. Bank zajął drugie miejsce w pierwszej edycji rankingu Instytucja Roku 2017, organizowanego przez portal MojeBankowanie.pl. W celu wybrania liderów, eksperci portalu odwiedzili aż 252 różne placówki, punkty obsługi banków, ubezpieczycieli i telekomów. Wyniki badania ekspertów MojeBankowanie.pl to kolejne obok rankingu Przyjazny Bank Newsweeka i Złotego Bankiera, potwierdzenie wysokiej jakości obsługi Getin Banku.

 • więcej
 • Getin Noble Bank po raz kolejny z „Portfelem Wprost”
 • 30.06.2017
 • Getin Noble Bank otrzymał prestiżową nagrodę przyznaną przez jeden z najstarszych i najbardziej popularnych polskich tygodników. „Portfel Wprost” za najlepszą Kompleksową Obsługę to już kolejne w tym roku wyróżnienie, które Bank zdobywa w znaczącym rankingu branżowym.

 • więcej
 • Getin Noble Bank już po raz piąty pobiegł „Fair Play”
 • 06.06.2017
 • W sobotę, 3 czerwca br. ponad półtora tysiąca pracowników Getin Noble Banku, członków ich rodzin i przyjaciół wzięło udział w charytatywnej imprezie - V Biegu Fair Play. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim chęć niesienia pomocy. Środki zebrane podczas imprezy pozwolą na wsparcie rehabilitacji 4-letniego Piotrusia, synka jednego z pracowników Banku. Partnerem Biegu Fair Play jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich.

 • więcej
 • Wyniki Grupy Getin Noble Bank po I kwartale 2017 roku
 • 16.05.2017
 • Zgodnie z realizowaną Strategią w I kwartale br. Bank kontynuował obniżenie kosztu finansowania (-13 p.b.), co przyczyniło się do wzrostu wyniku odsetkowego o +1,8% r/r. W tym samym okresie wynik z prowizji i opłat Grupy wzrósł o 7,4% r/r. do poziomu 39 mln złotych. Realizowana polityka delewarowania działalności przyczyniła się do zmniejszenia salda kredytowego o 2,7 mld złotych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Bank stale utrzymuje poziomy współczynników kapitałowych, które w pełni spełniają aktualne oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego.

 • więcej
 • ZAPROSZENIE NA INTERNETOWĄ TRANSMISJĘ VIDEO Z PREZENTACJI WYNIKÓW FINANSOWYCH PO I KWARTALE 2017 ROKU
 • 15.05.2017
 • Szanowni Państwo,

  zapraszamy na prezentację skonsolidowanych wyników finansowych po I kwartale 2017 roku. Spotkanie dla analityków, mediów i inwestorów za pośrednictwem internetowej transmisji video odbędzie się 16 maja 2017 roku o godz. 13.30

  Transmisja video

  Z poważaniem,
  Zarząd Getin Noble Bank S.A

 • więcej
 • Getin Bank na podium rankingu „Złoty Bankier”
 • 11.05.2017
 • Getin Bank na trzecim miejscu prestiżowego rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii „Najwyższa jakość obsługi we wszystkich kanałach kontaktu z klientem”. Bank zajął także drugie miejsce w kategorii „Karta kredytowa”. Statuetki „Złotego Bankiera” wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się 20 kwietnia w Warszawie. Organizatorem wydarzenia są Puls Biznesu oraz portal finansowy Bankier.pl.

 • więcej
 • Wyniki Grupy Getin Noble Bank po IV kwartale 2016 roku
 • 16.03.2017
 • W IV kwartale 2016 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto na poziomie 2,9 mln złotych. Roczny jednostkowy zysk netto wyniósł 109 mln złotych, natomiast skonsolidowany -38,6 mln złotych. Odnotowane wyniki są zgodne z prognozowanymi w Planie trwałej poprawy rentowności. Aktualne współczynniki kapitałowe Getin Noble Banku są powyżej progów wyznaczonych przez Komisję Nadzoru Finansowego i spełniają nowe, dodatkowe narzuty kapitałowe dla innych instytucji o znaczeniu systemowym. Zgodnie z realizowaną Strategią, obniżono koszt finansowania o 375 mln złotych, co przełożyło  się na znaczną poprawę wyniku odsetkowego. W ciągu dwunastu miesięcy osiągnął on poziom 1,3 mld złotych i wzrósł o 10% w ujęciu rok do roku. W IV kwartale marża odsetkowa przekroczyła poziom 2 p.p.

 • więcej
 • ZAPROSZENIE NA INTERNETOWĄ TRANSMISJĘ VIDEO Z PREZENTACJI WYNIKÓW FINANSOWYCH PO 2016 R.
 • 15.03.2017
 • Szanowni Państwo,

  zapraszamy na prezentację skonsolidowanych wyników finansowych po 2016 roku. Spotkanie dla analityków, mediów i inwestorów za pośrednictwem internetowej transmisji video odbędzie się 16 marca 2017 roku o godz. 13.00.

  Transmisja video

   

  Z poważaniem,
  Zarząd Getin Noble Bank S.A

 • więcej
 • Artur Klimczak obejmie obowiązki Prezesa Zarządu Getin Noble Banku
 • 15.12.2016
 • W dniu 14 grudnia br. Rada Nadzorcza Getin Noble Banku przyjęła, złożoną z powodów osobistych, rezygnację Pana Krzysztofa Rosińskiego z funkcji Prezesa Zarządu Banku z dniem 9 stycznia 2017 roku. Jednocześnie postanowiła powołać Wiceprezesa Zarządu Pana Artura Klimczaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku, pod warunkiem i ze skutkiem od dnia wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na powierzenie Panu Klimczakowi funkcji Prezesa Zarządu. Objęcie funkcji może jednak nastąpić nie wcześniej niż w dniu 10 stycznia 2017 roku. Rada Nadzorcza powierzyła także Panu Arturowi Klimczakowi pełnienie od dnia 10 stycznia 2017 r. obowiązków Prezesa Zarządu Banku.

 • więcej