Informacje podstawowe

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE 2017
Wyniki z tytułu odsetek 1 273 523
Wynik z tytułu prowizji i opłat 96 746
Strata brutto (-709 034)
Strata netto (-566 732)
Suma aktywów 60 259 446
Kapitał własny ogółem 4 343 958
Fundusze podstawowe (Tier 1) 4 090 529
Liczba akcji 901 696 125
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE 2016
Wyniki z tytułu odsetek 1 316 680
Wynik z tytułu prowizji i opłat 126 387
Strata brutto (-22 712)
Strata netto (-38 648)
Suma aktywów 66 517 146
Kapitał własny ogółem 5 114 436
Fundusze podstawowe (Tier 1) 4 967 093
Liczba akcji 883 381 106
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE 2015
Wyniki z tytułu odsetek 1 195 710
Wynik z tytułu prowizji i opłat 326 849
Zysk brutto 72 957
Zysk netto 54 345
Suma aktywów 70 756 469
Kapitał własny ogółem 5 163 847
Fundusze podstawowe (Tier 1) 5 054 315
Liczba akcji 2 650 143 319
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE 2014
Wyniki z tytułu odsetek 1 430 545
Wynik z tytułu prowizji i opłat 437 042
Zysk brutto 314 268
Zysk netto 360 493
Suma aktywów 68 830 650
Kapitał własny ogółem 5 111 085
Fundusze podstawowe (Tier 1) 4 936 033
Liczba akcji 2 650 143 319
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE 2013
Wyniki z tytułu odsetek 1 297 834
Wynik z tytułu prowizji i opłat 419 238
Zysk brutto 387 995
Zysk netto 402 484
Suma aktywów 63 617 095
Kapitał własny ogółem 4 780 455
Fundusze podstawowe (Tier 1) 4 251 482
Liczba akcji 2 650 143 319
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE 2012
Wyniki z tytułu odsetek 1 247 578
Wynik z tytułu prowizji i opłat 768 937
Zysk brutto 455 910
Zysk netto 385 776
Suma aktywów 58 794 443
Kapitał własny ogółem 4 721 643
Fundusze podstawowe (Tier 1) 4 384 654
Liczba akcji 2 650 143 319
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE 2011
Przychody z tytułu odsetek 3 634 670
Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 216 184
Zysk na działalności operacyjnej 1 076 527
Zysk brutto 1 086 348
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 950 073
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 479 867
Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 581 047
Zobowiązania wobec klientów 46 311 062
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 811 673
Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 776 085
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 4 058 548
Kapitał zakładowy 953 763
Liczba akcji 953 763
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE 2010
Przychody z tytułu odsetek 2 877 390
Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 231 976
Zysk na działalności operacyjnej 467 728
Zysk brutto 467 021
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 450 096
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 501 992
Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 713 091
Zobowiązania wobec klientów 37 025 694
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 81 347
Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 681 860
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 293 705
Kapitał zakładowy 953 763
Liczba akcji 953 763
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE 2009
Przychody z tytułu odsetek 2 595 528
Przychody z tytułu prowizji i opłat 916 313
Zysk na działalności operacyjnej 310 928
Zysk brutto 310 928
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 308 893
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 233 777
Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 737 519
Zobowiązania wobec klientów 28 236 544
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 900 971
Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 358 743
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 890 449
Kapitał zakładowy 953 763
Liczba akcji 953 763
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE 2008
Przychody z tytułu odsetek 253 013
Przychody z tytułu prowizji i opłat 184 209
Zysk na działalności operacyjnej 183 781
Zysk brutto 183 781
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 151 628
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 910 366
Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 500 632
Zobowiązania wobec klientów 3 454 781
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 414 150
Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 540 803
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 683 618
Kapitał zakładowy 215 178
Liczba akcji 215 178
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE 2007
Przychody z tytułu odsetek 77 956
Przychody z tytułu prowizji i opłat 177 116
Zysk na działalności operacyjnej 158 265
Zysk brutto 155 550
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 126 457
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 545 338
Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 195 391
Zobowiązania wobec klientów 938 021
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 353 911
Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 015
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 530 477
Kapitał zakładowy 215 178
Liczba akcji 215 178
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE 2006
Przychody z tytułu odsetek 24 287
Przychody z tytułu prowizji i opłat 73 173
Zysk na działalności operacyjnej 65 355
Zysk brutto 65 355
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 53 250
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 246 003
Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych 80 027
Zobowiązania wobec klientów 109 353 
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 623 
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 249 126 
Kapitał zakładowy 200 178 
Liczba akcji 200 178
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

2009 - skonsolidowane wyniki finansowe pro forma Getin Noble Bank SA

2006-2008 - skonsolidowane wyniki finansowe Noble Bank SA